Vydejme se společně na cestu k výsledkům!

BLOG

image1

Rozumíme Vašemu podnikání

Právo nikdy nechápeme izolovaně, ale v kontextu Vašeho podnikání. Zakládáme si na tom, že s našimi klienty spolupracujeme dlouhodobě. To nám umožňuje dokonale rozumět  potřebám našich klientů a přispět k jejich obchodním úspěchům. 

AK JIRKA

Klademe důraz na výsledky

Každý krok, který činíme, je motivován dosažením pro Vás příznivého výsledku. Ať jde o komplexní právní poradenství nebo o individuální případ, vždy si definujme cíle a připravme plán, jak jich dosáhnout. Naše znalost práva a Vaše porozumění situaci je cesta k dosažení úspěchu

image2

Víme, jak Vám pomoci !

Právní služby poskytujeme především obchodním společnostem. Umíme Vám však pomoci i v řadě životních situací. Základem úspěchu bývá včasná reakce. Čím dříve společně učiníme vhodné kroky k řešení Vaší situace, tím větší jsou šance na úspěch. Neváhejte nás proto kontaktovat.

Naše služby

Korporátní právo / Fúze a akvizice (M&A)

Správní právo, zastupování ve správním soudnictví

Správní právo, zastupování ve správním soudnictví

image3

Poskytujeme komplexní právní podporu při zakládání obchodních společností, převodech podílů v s.r.o., převodech akcií, zpracováváme akcionářské smlouvy, připravujeme právní dokumentaci pro jednání valných hromad nebo pro financování společností včetně příplatků mimo základní kapitál. 


Provádíme due diligence společností, zpracováváme smluvní dokumentace pro fúze a akvizice.


Správní právo, zastupování ve správním soudnictví

Správní právo, zastupování ve správním soudnictví

Správní právo, zastupování ve správním soudnictví

image4

Jednou ze specializací naší advokátní kanceláře je oblast správního práva. Klienty zastupujeme v řízeních před správními orgány a zejména v řízeních ve správním soudnictví, kde dosahujeme řady úspěchů. 

Obchodní smlouvy / Pracovní právo

Správní právo, zastupování ve správním soudnictví

Obchodní smlouvy / Pracovní právo

image5

Poskytování právních služeb v oblasti obchodního práva a pracovního práva je pilířem každodenní činnosti naší advokátní kanceláře směřující k našim korporátním klientům. Klientům poskytujeme právní podporu při uzavírání smluv, při jednání s obchodními partnery a při řešení sporů. V oblasti pracovního práva zpracováváme vzorové pracovněprávní dokumenty a poskytujeme právní podporu personálním oddělením např. v oblasti řešení sporných ukončení pracovních poměrů.

Nemovitostní právo / Development

Medicínské právo, zdravotnictví / ochrana osobních údajů (GDPR)

Obchodní smlouvy / Pracovní právo

image6

Poskytujeme právní služby v oblasti koupě, prodeje a pronájmů nemovitostí. Zpracováváme smluvní dokumentaci k převodu nemovitostí, ke zřízení služebností nebo věcných břemen. Zpracováváme právní  due diligence nemovitostních projektů a komplexní smluvní dokumentace pro projekty v oblasti developmentu.

Zpracováváme smlouvy o dílo ve stavebnictví, smlouvy o výkonu stavebního dozoru a poskytujeme právní poradenství v oblasti stavebního práva.

Medicínské právo, zdravotnictví / ochrana osobních údajů (GDPR)

Medicínské právo, zdravotnictví / ochrana osobních údajů (GDPR)

Medicínské právo, zdravotnictví / ochrana osobních údajů (GDPR)

image7

Dlouhodobě se věnujeme oblasti zdravotnictví a to jak oblasti správněprávní regulace poskytování zdravotních služeb, tak smluvní a sporné agendě v oblasti zdravotnictví. Klientům poskytujeme právní poradenství a zastupujeme je při jednáních se správními orgány a před soudy.  Klientům rovněž poskytujeme komplexní právní podporu v oblasti GDPR.

Mediální právo, ochrana osobnosti

Medicínské právo, zdravotnictví / ochrana osobních údajů (GDPR)

Medicínské právo, zdravotnictví / ochrana osobních údajů (GDPR)

image8

Máme rozsáhlé zkušenosti s poskytováním právních služeb v oblasti mediálního práva. Klienty zastupujeme při uplatnění práv dle tiskového zákona i v řízeních na ochranu osobnosti.

Sporná agenda, zastupování před soudy a v arbitrážích

Sporná agenda, zastupování před soudy a v arbitrážích

Sporná agenda, zastupování před soudy a v arbitrážích

image9

Významnou součástí našich služeb je zastupování klientů v soudních sporech a v arbitrážích. Pro klienty rovněž spravujeme a vymáháme pohledávky. Právní služby poskytujeme také v oblasti směnečného práva, např. v řízeních o námitkách proti směnečnému platebním rozkazu

Informační technologie / Duševní vlastnictví

Sporná agenda, zastupování před soudy a v arbitrážích

Sporná agenda, zastupování před soudy a v arbitrážích

image10

Poskytujeme právní služby v oblasti práva informačních technologií. Zpracováváme smluvní dokumentaci pro IT projekty, pro webové aplikace a licenční smlouvy na SW. Máme významné zkušenosti v oblasti autorského práva, ochranných známek, průmyslových vzorů, užitných vzorů a patentů.

Trestní právo, Compliance programy

Sporná agenda, zastupování před soudy a v arbitrážích

Trestní právo, Compliance programy

image11

V oblasti trestního práva jsme připraveni pomoci nastavit Vaší společnosti tzv. compliance program, který má nejen preventivní charakter, ale především může významně zlepšit postavení Vaší společnosti jako právnické osoby, pokud z jakéhkoli důvodu dojde ve Vaší společnosti ke spáchání trestného činu. Poskytujeme rovněž právní služby v oblasti obhajoby fyzických osob.

Náš tým

Vladislav Jirka, Ph.D., advokát

Vladislav Jirka, Ph.D., advokát

Mgr. Vojtěch Bureš, advokát

Mgr. Vojtěch Bureš, advokát

JUDr. Anna Broumová, advokát

JUDr.  Anna Broumová, advokát

Kontaktní údaje

Advokátní kancelář

Vladislav Jirka, Ph.D.

Václavské náměstí 807/64, 110 00 Praha 1

+ 420 223 002 201 office@akjirka.cz

Úřední hodiny

Open today

09:00 – 17:00

Napište nám !

Cancel