Vydejme se společně na cestu k výsledkům!

BLOG

image1

Rozumíme Vašemu podnikání

Právo nikdy nechápeme izolovaně, ale v kontextu Vašeho podnikání. Zakládáme si na tom, že s našimi klienty spolupracujeme dlouhodobě. To nám umožňuje dokonale rozumět  potřebám našich klientů a přispět k jejich obchodním úspěchům. 

AK JIRKA

Klademe důraz na výsledky

Každý krok, který činíme, je motivován dosažením pro Vás příznivého výsledku. Ať jde o komplexní právní poradenství nebo o individuální případ, vždy si definujme cíle a připravme plán, jak jich dosáhnout. Naše znalost práva a Vaše porozumění situaci je cesta k dosažení úspěchu

image2

Víme, jak Vám pomoci !

Právní služby poskytujeme především obchodním společnostem. Umíme Vám však pomoci i v řadě životních situací. Základem úspěchu bývá včasná reakce. Čím dříve společně učiníme vhodné kroky k řešení Vaší situace, tím větší jsou šance na úspěch. Neváhejte nás proto kontaktovat.

Naše služby

Korporátní právo / Fúze a akvizice (M&A)

image3

Poskytujeme komplexní právní podporu při zakládání obchodních společností, převodech podílů v s.r.o., převodech akcií, zpracováváme akcionářské smlouvy, připravujeme právní dokumentaci pro jednání valných hromad nebo pro financování společností včetně příplatků mimo základní kapitál. 


Provádíme due diligence společností, zpracováváme smluvní dokumentace pro fúze a akvizice.


Správní právo, zastupování ve správním soudnictví

image4

Jednou ze specializací naší advokátní kanceláře je oblast správního práva. Klienty zastupujeme v řízeních před správními orgány a zejména v řízeních ve správním soudnictví, kde dosahujeme řady úspěchů. 

Obchodní smlouvy / Pracovní právo

image5

Poskytování právních služeb v oblasti obchodního práva a pracovního práva je pilířem každodenní činnosti naší advokátní kanceláře směřující k našim korporátním klientům. Klientům poskytujeme právní podporu při uzavírání smluv, při jednání s obchodními partnery a při řešení sporů. V oblasti pracovního práva zpracováváme vzorové pracovněprávní dokumenty a poskytujeme právní podporu personálním oddělením např. v oblasti řešení sporných ukončení pracovních poměrů.

Nemovitostní právo / Development

image6

Poskytujeme právní služby v oblasti koupě, prodeje a pronájmů nemovitostí. Zpracováváme smluvní dokumentaci k převodu nemovitostí, ke zřízení služebností nebo věcných břemen. Zpracováváme právní  due diligence nemovitostních projektů a komplexní smluvní dokumentace pro projekty v oblasti developmentu.

Zpracováváme smlouvy o dílo ve stavebnictví, smlouvy o výkonu stavebního dozoru a poskytujeme právní poradenství v oblasti stavebního práva.

Medicínské právo, zdravotnictví / ochrana osobních údajů (GDPR)

image7

Dlouhodobě se věnujeme oblasti zdravotnictví a to jak oblasti správněprávní regulace poskytování zdravotních služeb, tak smluvní a sporné agendě v oblasti zdravotnictví. Klientům poskytujeme právní poradenství a zastupujeme je při jednáních se správními orgány a před soudy.  Klientům rovněž poskytujeme komplexní právní podporu v oblasti GDPR.

Mediální právo, ochrana osobnosti

image8

Máme rozsáhlé zkušenosti s poskytováním právních služeb v oblasti mediálního práva. Klienty zastupujeme při uplatnění práv dle tiskového zákona i v řízeních na ochranu osobnosti.

Sporná agenda, zastupování před soudy a v arbitrážích

image9

Významnou součástí našich služeb je zastupování klientů v soudních sporech a v arbitrážích. Pro klienty rovněž spravujeme a vymáháme pohledávky. Právní služby poskytujeme také v oblasti směnečného práva, např. v řízeních o námitkách proti směnečnému platebním rozkazu

Informační technologie / Duševní vlastnictví

image10

Poskytujeme právní služby v oblasti práva informačních technologií. Zpracováváme smluvní dokumentaci pro IT projekty, pro webové aplikace a licenční smlouvy na SW. Máme významné zkušenosti v oblasti autorského práva, ochranných známek, průmyslových vzorů, užitných vzorů a patentů.

Trestní právo, Compliance programy

image11

V oblasti trestního práva jsme připraveni pomoci nastavit Vaší společnosti tzv. compliance program, který má nejen preventivní charakter, ale především může významně zlepšit postavení Vaší společnosti jako právnické osoby, pokud z jakéhkoli důvodu dojde ve Vaší společnosti ke spáchání trestného činu. Poskytujeme rovněž právní služby v oblasti obhajoby fyzických osob.

Náš tým

Vladislav Jirka, Ph.D., advokát

Vladislav Jirka, Ph.D., advokát

mám zájem o konzultaci
Mgr. Vojtěch Bureš, advokát

Mgr. Vojtěch Bureš, advokát

mám zájem o konzultaci
JUDr. Anna Broumová, advokát

JUDr.  Anna Broumová, advokát

mám zájem o konzultaci

Kontaktní údaje

Advokátní kancelář

Vladislav Jirka, Ph.D.

Václavské náměstí 807/64, 110 00 Praha 1

+ 420 223 002 201 office@akjirka.cz

Úřední hodiny

Open today

09:00 – 17:00

Napište nám !

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Cancel